Helt naturligt

Gødning til din have - baseret på den rene vare

Hvorfor er det vigtigt at bruge organisk gødning?
Brug organisk gødning hvis du ønsker at øge jordens indhold af humus, mikroorganismer etc.

Med organisk gødning får man en god porøs og humusrig jordbund med sunde og stærke planter, der er modstandsdygtige overfor stress, tørke og sygdom.

Næringsstofferne i organisk gødning udvaskes ikke i jorden. Derfor har organisk gødning altid langtidsvirkende effekt.