PRO Sport & Park 10-2-12 + 1 % Mg + 3 % Ca

Organisk universalgødning til græs

OSMO® PRO Sport & Park er en sammensat organisk mineralsk NPK-gødning med mikroorganismer, magnesium og tang. En allround organisk baseret gødning til enhver græstype på golfbaner, stadions og parker. Til anlægning af græsplæner samt almindelig plænepleje. Det ekstra magnesium giver græsset en dybgrøn farve.

Anvendelse: Anvendes 2-4 gange årligt med 6-8 ugers mellemrum. Skal ikke vandes efter. Produktet indeholder 4 % urea + 4 % organisk kvælstof + 2 % ammonium for her og nu effekt samt langtidsvirkning. Indeholder 45 % organisk materiale.

Dosering: 2,5 – 3,5 kg/100 m2. En sæk rækker op til 800 m2

Fordele ved OSMO® Pro serien: OSMO Pro serien er et naturligt og bæredygtigt koncept til pleje af golfbaner, stadions og parker. Med serien kan man sammensætte et biologisk gødningsprogram til professionelt brug, hvor hensyn til sund plante vækst og miljø vægter højest.

Tang indeholder bl.a. naturlige hormoner som stimulerer dannelse af stærke rødder.

Aminosyrer er de byggesten som forbedrer planternes immunforsvar og vækst og som stimulerer jordens mikroliv.

Bakterierne hjælper med at frigøre næringsstoffer i jorden og til at modvirke og konkurrere med de skadelige mikroorgansimer som findes i jorden.

Dansk