Page 29 - E Marker A/S
P. 29

Mineralsk gødning til alle græstyper
HumberPalmers EXCEL
• Effektiv, organisk baseret gødning
• Økonomisk og miljøvenligt at
anvende og let at sprede
• Giver en jævn tilvækst og farve til
alle grønne områder
• Gradvis frigørelse af næringsstof-
fer med langsigtet effekt
• Humusstofferne påvirker de biolo-
giske processer positivt
• Øget gødningseffekt sammenlig-
net med ren mineralsk gødnings-
midler
• Langtidsvirkende
Husk at vande efter gødskning eller
udbringe på tørt græs inden regn!


   27   28   29   30   31