Page 30 - E Marker A/S
P. 30

Mineralsk gødning
Granulat
HP Excel Universal 10-2-13 + 1 % Fe + 12 % S
Mineralsk gødning til universalbrug – Maxigranulat (2-4 mm)
HP Excel Universal er en gødning med mere kali end kvælstof og med jern til all round-brug.
Giver slidstærkt og sundt græs til græsarealer med meget spil. Ideelt produkt til fairways, tees, boldbaner og plæner. Indeholder 6,8 % ammonium og 3,2 % urea. Gødningen har tillige 10 % organisk indhold. En sæk rækker til 700-1.000 m2. Det an-
befales at anvende produktet 2-4 gange årligt med 2,5-3,5 kg/100 m2. Der kan med fordel vandes efter. Gødningen virker forsurende. pH-værdi 2,9.
Dosering: 25-35 g/m2
Antal: 50 sække pr. palle Bestillingsnr.: 8799SK (20 kg)
HP Excel Activator 18-1-10 + 1 % Fe + 11 % S
Mineralsk gødning til alle græstyper – Maxigranulat (2-4 mm)
HP Excel Activator har et højt N indhold og 10 % organisk indhold. Gødningen leveres i Maxi Gra- nulat. Indeholder 7,38 % ammonium og 10,62 % urea. Giver optimal vækst på alle græsarealer og det høje indhold af kalium bidrager til sundt græs. Ideelt til boldbaner, fairways, tees og parker. En sæk rækker til 800-1.250 m2.
Det anbefales at anvende produktet 2-3 gange år- ligt med 2-3 kg/100 m2. Udbringes inden regn eller bør eftervandes. Virker forsurende. pH-værdi 3,2.
Dosering: 20-30 g/m2
Antal: 50 sække pr. palle Bestillingsnr.: 8797SK (20 kg)
E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg
Tlf.: +45 74 67 08 08 E-mail: info@emarker.dk www.emarker.dk
www.emarker.dk
30
Januar 2017


   28   29   30   31   32